CAD-CAM (BDT-BDÜ)
 
 
 
 

Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT), mimarlar, mühendisler, sanatçılar ve benzerleri tarafından 2 ya da 3 boyut tabanlı bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılan tasarımdır.

 

Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ), BDT ile oluşturulan nesnelerin üretim ile doğrudan ilişkilendirilmesidir. Tipik bir BDT/BDÜ sürecinde, tasarımcı skeç aşamasından sonra nesneyi gerçek boyutlarıyla ve toleranslarıyla bilgisayar ortamında oluşturur. Oluşturulan nesne anında CNC tezgâhlarında üretime hazırdır.

 

ay tasarım, BDÜ hizmetini kısıtlı olarak verebilmektedir. BDÜ sürecinin ayrılmaz parçası olan makine parkı, hizmet amaçlı yapımızda bulunmamaktadır. Ancak pahalı ekipman, insan gücü ve yazılım gerektiren BDT ve BDÜ’nün yazılım aşamasında ay tasarım, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır.